23 процедури за нарушения има към момента срещу България, защото не е привела в срок законодателството си с нормите на Европейския съюз. Това става ясно от правителствения доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството ни в съюза, цитиран от БНР.

Докладът беше подготвен от външния министър Кристиан Вигенин и описва свършеното и несвършеното от държавата за синхронизиране на законодателството ни с общоевропейското. Планът се отчита всеки месец и е основна превантивна мярка за избягване на процедури за нарушение.

Въпреки това, към момента срещу страната ни има 23 такива, стана ясно от съобщение на Външното ни министерство. 11 от тях правителството очаква да бъдат спрени, тъй като България е изпълнила задълженията си и Комисията е уведомена за това.

За първото тримесечие на тази година Брюксел е започнал 15 нови наказателни процедури като само две досега са спрени.

В съобщението се отбелязва все пак, че от 28 страни - членки България се движи в средното равнище по невъведени в срок европейски директиви.

45 от мерките в плана за действие не са изпълнени в срок, като значителна част се дължат на забавените законопроекти от Народното събрание.