1,5 милиона лева да е финансовото подпомагане за производителите на зеленчуци - полско и оранжерийно производство, чрез минимална помощ de minimis за 2013 г., реши на днешното си заседание фонд "Земеделие", съобщиха от МЗХ.

Средствата ще се предоставят на зеленчукопроизводителите, които отглеждат домати и краставици - полско и оранжерийно производство, пипер, моркови, дини, пъпеши, зрял лук и главесто зеле.

Ще бъдат финансирани част от разходите за семена, разсад, минерални торове, препарати за растителна защита и поливна вода на производителите на полски и градински зеленчуци с до 44 лв. на декар, както и разходите на производителите на оранжерийни домати и краставици с до 157 лв. на декар.

406 900 лв. ще получат оризопроизводителите за компенсиране на част от разходите за използваната в производството поливна вода. От тази година стартира нова държавна помощ за покриване на разходите на земеделските стопани за имунопрофилактика на животните. 10 млн. лв. ще бъдат авансово разплатени към Българската агенция по безопасност на храните и ветеринарните лекари.

"Земеделие" гласува решение, с което разсрочва отпуснатите на животновъдите кредити през 2008, 2009 и 2010 г. Новият срок за погасяване на задълженията е 10 октомври 2013 г. Приети бяха и указания за държавни помощи за четири традиционни изложения в животновъдството – две овцевъдни изложби, една изложба за коне и една изложба на Черношареното говедо. Общият ресурс за техническите помощи е в размер на 100 000 лв.