Полиция и прокуратурата влязоха в сградата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски басейн“ в Благоевград.

Тя е свързана с водната криза в Перник.

По обед прокурори влязоха в сградата на дирекцията в Благоевград. Разговорите в кабинета на директора продължиха с часове, докато бус на прокуратурата обикаляше около сградата. 

По-късно стана ясно, че разследващите имат интерес към документи, свързани с язовир "Студена", но информацията остана оскъдна.

„Служители на прокуратурата разглеждат документи, които Басейнова дирекция - Благоевград е предоставила на всички контролиращи органи, имащи отношение към проблема с язовир „Студена”, заяви Ралица Кукова, директор на Дирекция „Контрол” към Басейнова дирекция - Благоевград.

Басейновата дирекция контролира водните обеми в реките и язовирите в Югозападна България, както и графиците за водоползване от операторите и собствениците на ВЕЦ на основата на прогнозите от НИМХ.

От Окръжна прокуратура – Благоевград казаха, че те нямат отношение към проверката, поради което не могат да потвърдят или отрекат информация, нито да дадат подробности за причините.