Излезе първото класиране на кандидат-студентите в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2022/2023 година, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е "Право".

На второ място е "Психология". Третото място заема специалността "Софтуерно инженерство". На следващите места кандидатите са поставили специалностите "Графичен дизайн", "Предучилищна и начална училищна педагогика" (задочна форма на обучение), "Английска филология", "Международни отношения" (редовна форма на обучение), "Журналистика" (редовна форма на обучение), "Връзки с обществеността" (редовно обучение) и "Компютърни науки".

Кандидатите, подали документи за прием, са 9356, а приетите на първия етап на класирането в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платена форма на обучение, са 5682.

След първото класиране са приети 21 лауреати и 42 първенци на национални олимпиади и състезания, съобщават още от СУ.