Още две станции за измерване на показателите на въздуха ще бъдат позиционирани в Русе, съобщиха от МОСВ.

В отговор на обвинения от страна на кмета на града министърът на околната среда и водите Емил Димитров заяви, че няма иронично, a отговорно отношение към Русе.

Той уточни, че Общинският съвет на Русе е трябвало да предвидят в бюджета на общината за 2020 г. пари за такава станция, при положение че за проблема се знае от години.

Министър Димитров допълни, че е важно да не се слага знак за равенство между миризма и замърсяване.

Според него осигуряването на две станции за измерване на въздуха в Русе и поставянето на една мобилна за два месеца е отговорно поведение и загриженост към проблемите на жителите на града.

„Очаквам подобно поведение и от местната власт, на която това е основно задължение и би следвало да е приоритет, защото русенци имат право на чист въздух“, заяви Емил Димитров.