Работи ли администрацията на местната власт в интерес на гражданите или не? Еднозначен отговор е невъзможно да се даде. 

Снимка: Ладислав Цветков

Никой не обича да си има работа с чиновници. Преобладаващото мнение е, че работа не вършат, а водещ мотив при тях е да се облагодетелстват. Като цяло и това, което се пише и показа, също е по-често свързано с някакъв скандал. 

Снимка: Ладислав Цветков

Придружавам приятел, който трябва да получи документ за категоризация на туристически обект и да промени партида за доставка на вода.

Снимка: Ладислав Цветков

Изкачваме се по стълбите на общинска сграда с около 20 хиляди жители. Нагласата ни естествено е, че работата ще се проточи. Липсата на първия служител ни кара да въздъхнем тежко.

Снимка: Ладислав Цветков

Коридорът е дълъг и тъмен. Върти се в него и разглеждаме дълга редица от портрети на кметове за периода от 1944 г. до наши дни. 

Снимка: Ладислав Цветков

По стълбите се чуват стъпки и служителят се появява. Извинява се за закъснението, но веднага се захваща с първата административна процедура. Отнема около час. Плаща се таксата за издаването и първата цел е постигната.

Снимка: Ладислав Цветков

Междувременно той се е обадил на колегите си отговарящи за промяна на партидата за вода да изчакат за да може и това да бъде свършено. За кратко и това е факт. 

Защо си мисля, че този субективен пример си заслужава да бъде разказан?

Снимка: Ладислав Цветков

На първо място, защото прекрачвайки прага на това кметство, търсещия административно обслужване не познава никой.

Не се ползва с протекция и нещо още по-важно.

Снимка: Ладислав Цветков

Това е пример за това, как се преценява на кой да даваш своя глас и на кой не. Тепърва ни предстоят избори за местна власт. Тепърва ще има кампания и всякакви обещания.

Снимка: Ладислав Цветков

Рационалният избор стъпва на това, какво е направено и как администрацията си върши работата. Нещо особено важно на местно ниво.