Онкоболни чакат почти два месеца лечение с кибернож в пловдивска болница. Апаратът, за който са похарчени около 12 милиона лева, не работи. За ремонта му отговаря фирма, спечелила търга за доставка през 2015 г.

Обществената поръчка е за доставката на два апарата за лечение на онкоболни. Обявена е в началото на 2015 година.

Единият апарат е за Онкологията в София, а другият – въпросният кибернож – за университетската болница "Св. Георги" в Пловдив на обща стойност близо 20 милиона лева с ДДС.

Явява се един кандидат – „БУЛ МЕД ИНВЕСТМЪНТ”, създаден година и половина преди обявяването на поръчката.

Печели я и в средата на 2015 г. сключва договор с Министерството на здравеопазването. Това е единствената обществена поръчка, която фирмата изпълнява, откакто е създадена, сочи регистърът на Агенцията по обществени поръчки. Фирмата няма публикуван нито един годишен финансов отчет в Търговския регистър.

Киберножът в пловдивската болница не работи от 11 юни заради повредена част. Все още е в гаранция и за ремонта му отговаря фирмата доставчик. За проблема ни сигнализира близък на пациент.

В писмо до bTV близък на онкоболен разказва, че киберножът не работи, и че за него чакат пациенти, за които всеки ден може да бъде фатален.

От болницата твърдят, че повредата е установена на 11 юни. Отказват интервю, а в първия писмен отговор заявяват, че въпреки настояването им, в това число и изричните писмени покани, фирмата доставчик не отговаря кога ще бъде сменена повредената част и кога апаратът ще бъде пуснат в действие.

18 онкоболни пациенти са потърпевши от повредата. На някои вече е извършено радиохирургично лечение в други болници. На други, които не могат да пътуват, е предложена алтернативна терапия.

От болницата твърдят, че са сигнализирали Министерството на здравеопазването на 19 юни.

Оттам писмено посочват, че на 28 юни болницата, с копие до тях, изпраща писмо до фирмата, отговорна за поддръжката на апарата.

"Всъщност министерството не упражнява контрола, който трябва да бъде. В случая пациентите изпадат в един колапс, защото не могат да проведат необходимата терапия, която е предписана от специалист, а болницата остава в капан, защото не може да предприеме никакви действия", заяви Ангелина Бонева от Центъра за защита правата в здравеопазването.

Ведомството твърди, че е реагирало своевременно на сигналите – изисквана е информация и са провеждани срещи с доставчика и с производителя.

От доставчика „БУЛ МЕД ИНВЕСТМЪНТ” в писмо твърдят, че са констатирали повредата в срок. Веднага са поискали от производителя резервна част. Това се потвърждава и от последвало писмо на болница:

"В резултат на закъснението на резервната част сме провели дълги преговори с производителя (Акюрей) за доставка и на 27 юни с изненада бяхме уведомени, че правата ни за сервизна и търговска дейност за България са прекратени, с което беше невъзможно да получим въпросната резервна част в срок."

В последвалото писмо болницата потвърждава, че е била уведомeнa за проблемите на фирмата с продължаването на договора за сервиз.

По договора с министерството, ако за отстраняването на проблема са необходими повече от 48 часа, то „БУЛ МЕД ИНВЕСТМЪНТ” е длъжна  да замени временно ремонтираната част със своя, докато тече ремонта.

По договор апаратът може да не работи поради повреда или профилактика максимум 240 часа годишно.

Ако бъдат надвишени, гаранционният срок се удължава. Мярка, която министерството е предприела.

Изпратихме запитване и до производителя на киберножа каква е причината да прекрати договора си с българската фирма, но отговор  на този въпрос не получихме.

От здравното министерство твърдят, че в случай че „БУЛ МЕД ИНВЕСТМЪНТ” не може да изпълни задълженията си по договора е длъжна да осигури изпълнението им от производителя, в случая „Акюрей”. Той вече е поел ангажимент апаратът да бъде ремонтиран през тази седмица.