Най-много жалби в институцията се подават във връзка с нарушаване на потребителските права. Това стана ясно от интервюто на омбудсмана Диана Ковачева във "Важното, казано на глас" в bTV Радио.

През последната година най-много хората търсят помощ във връзка с проблеми с ВиК инсталациите. Днес тя е изпратила предписания към институциите. 

Мнението е на омбудсмана, е че когато качеството на водата не е добро, хората трябва да плащат по-малко, коментира Ковачева. По думите й това е трябвало да бъде коригирано с наредба, която обаче все още не се е случило. Не е справедливо хората да плащат за вода, която не става за питейно-битови нужди, допълни омбудсманът.  

В тази връзка Ковачева е изпратила и препоръка към социалното министерство. Има енергийни помощи, но е удачно да се обмислят и възможности за помощи за вода, защото това е основно право на гражданите, каза още омбудсманът. Според нея това са проблеми, които трябва да бъдат решени, предвид броя на жалбите, подадени в институцията.  

Ковачева се обяви против идеята първите три дни болнични да не бъдат заплащани на работника. Ако в първите три дни, когато разходите за лекарства са най-големи, работниците и служителите остават ощетени, накрая се оказва, че плащаш осигуровки, а в същото време три дни не получаваш обезщетение, че си болен, допълни омбудсманът. И призова да се вземат предвид всички страни при решаването на въпроса.  

Омбудсманът призова хората да подават сигнали и жалби на телефон 02 8106955.