Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира ново огнище на Африканска чума по свинете в индустриална ферма в шуменското с. Никола Козлево.

В засегнатия свинекомплекс се отглеждат 24 000 животни. Предстои тяхното умъртвяване.

Предприети са мерките за контрол и ликвидиране на заболяването и плана за спешни действия при контрол на африканската чума.

Определена е трикилометрова предпазна зона около огнището, в която влизат селата Каравелово и Пет могили. А също и десеткилометрова наблюдавана зона, в която са: Никола Козлево и селата Красен дол, Хърсово, Вълнари, Цани Гинчево, Векилски.

Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички заразени и контактни свине в засегнатия обект.