Държавата да плаща компенсация на родителите, чиито деца не са приети в детска градина. Решението за това е на финалната права в Народното събрание. 

Снимка: btvnovinite.bg

Компенсацията ще се дава за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Като едно от условията е да не са приети в държавна или общинска детска градина и училище, за които са кандидатствали.

Снимка: btvnovinite.bg

Сумите, които родителите ще получат, няма да надвишават тези, които сега държавата  дава по стандарт за издръжката на едно дете в градина и училище. Изчисленията показват, че това са около 300 лева за неприето дете.

Рая не се класира за ясла и майка й остава вкъщи още година. При кандидатстването този месец обаче успява и ще бъде първа група в градината. Но хиляди други в столицата не успяха. За тях, а и за всички останали в такава ситуация в страната,  ще има финансовата компенсация. 

"Аз мисля, че това е нещо положително, към което се стремим толкова време, само че доста късно се сетиха управляващите", смята майката на Рая.

Снимка: btvnovinite.bg

За да се получи парите, трябва да са изпълнени едновременно две условия - детето да не е прието в държавна или общинска градина и училище, за които е кандидатствало, и общината не му е предложила друго равностойно място в общинска градина или училище. Сумата ще се дава на родителя срещу доказателство за действително платени пари за отглеждане и обучение. 

"Идеята е наистина да се покриват разходите за образование , защото знаете, че в противен случай може да се получат злоупотреби – тези пари да се използват не за грижа за детето, а за нещо друго", обясни Милена Дамянова, депутат от ГЕРБ. 

Месечният размер на сумата ще се определя със заповед на министъра на образованието и науката. Но няма да надвишава тази, която държавата дава по стандарт за издръжката на децата в градините и училищата. Това означава около 300 лв. за неприето дете. За сравнение месечните такси в частните градини в София масово са поне 700 лв. 

"Смятаме, че това е стъпка в правилна посока и се надяваме тя да бъде изключително успешна", отбелязва и директор на частна детска градина.

Снимка: btvnovinite.bg
След като законът стане факт, с наредба ще се определят всички условия и редът за изплащане на средствата.

С нея ще се уточни и как ще се процедира, ако вместо градина децата посещават кооперативи, различни центрове или групи в читалища. Компенсацията ще започне да се изплаща от януари догодина.