Недостиг на места в детските градини има за деца до 3 г., като най-сериозен е проблемът в яслените групи. Това заяви просветният министър Красимир Вълчев.

За целта Столична община ще отпусне 65 млн. лв. за строителството на нови заведения.   

„Осъзнаваме, че проблемът с недостига не може да бъде лесно преодолян и когато говорим за задължителна предучилищна възраст е абсолютно задължително държавата да осигури тези условия“, каза Вълчев. 

По думите му се предвижда въвеждане на компенсация за родителите, чиито деца не са приети, а са в задължителна предучилищна възраст (4 г.). Предвижда се да им бъде изплащана равностойността на сумата, която държавата плаща по принцип за едно дете в детска градина.

Той обясни, че идеята е обсъдена с министър-председателя Бойко Борисов и предстоят законодателни промени, които да регламентират мярката.

„Ще бъде свързано с кандидатстване в системата на общинското предучилищно образование. Трябва да се уточни за големите градове какъв е периметърът, защото на едно дете от южните квартали може да му се предложи свободно място в северен квартал, но това не винаги е удобно“, уточни министърът на образованието. 

Според Вълчев, проблемът е най-сериозен в София, но не е само там – недостиг има в 58 общини.