Общинският съвет в Петрич реши да закрие училището в село Михнево.

Община Петрич мотивира решението си с демографската криза и фактът, че в училището има само 37  деца.

Родителите са разочаровани предвид факта, че възпитаниците на школото имат много успехи.

Местните хора са готови да помогнат финансово за сградата и за педагогическия персонал. Има и осигурени дарения за подобряване на базата. Беше подготвена и дарителска кампания за реновиране и изграждане на вътрешни тоалетни.

Ако Михнево остане без училище, децата ще трябва да ходят да учат в съседното село Карналово.

Решението на Общинския съвет ще бъде обжалвано пред съда.