Цяла българска община е без аптека! Преди четири години последната аптекарка в Кайнарджа си прибрала лекарствата и се върнала в Силистра.

Как се справят хората?

Нейчо Ганчев е на 80 години. Чака на спирката някой да тръгне за Силистра, за да му вземе лекарства.

„Стоим тука и чакаме рейса да дойде и се молим на хората да ни купят, ако имат желание, де. При друг случай ние отиваме, пък ако можем...”, казва възрастният човек.

В заделените пари за лекарства хората прибавят и парите за билета до Силистра и обратно.

„Децата носим в града, имаме личен лекар, носим ги там. Отиваме от аптеката да ги вземем, без рецепта не ни дават…”, жалва се Гюлчинар Ахмед.

„Наистина, когато се наложи трябва да се ходи все до големия град. А би трябвало, това е мое мнение, би трябвало да има… Дано при сегашното управление да се вземе някакво решение”, надява се Росен Христов.

Местните власти са наясно, че предприемачите бягат от Кайнарджа заради малкото, застаряващо и бедно население.

„Ами изход търсим, варианти търсим, инвеститори, които наистина да дойдат. Готови сме да предложим каквото искат, само и само да я има тази услуга за населението”, казва Любен Сивев, кмет.

Толкова смел предприемач - да отвори аптека в Кайнарджа, още не се е намерил. Вече четири години.