Правителството одобри 7.2 млн. лева допълнителни разходки към бюджета на Министерството на труда и социалната политика за осигуряване на субсидирана заетост, съобщиха от „Дондуков” 1.

От тях ще се възползват 5000 безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда – хора на социални помощи, продължително безработни и др. Те ще получават средно по 240 лева на месец.

В продължение на 6 месеца те ще работят на половин работен ден в дейности като ремонт и поддръжка на извънселищна второкласна и третокласна пътна мрежа, поддържане на гробища, общински градини и паркове, както и охрана на общински сгради и училища.

Работодатели по Програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” са общинските администрации.