С 15 700 000 лв. ще бъдат увеличени средствата по програма „Интеграция на хората с увреждания”, реши правителството днес.

С парите ще бъде оказана подкрепа на над 15 000 хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. За целта ще бъдат назначени близо 6400 лични асистенти, 1000 социални асистенти и 2500 домашни помощници.

Средствата ще се предоставят на общините чрез Агенцията за социално подпомагане.

Парите идват от вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика.