От днес възстановяването на загубени здравни права ще струва почти двойно по-скъпо.

Пациентите ще трябва да платят за последните 5, а не както досега за 3 години.

Всеки с пропуснати повече от три здравноосигурителни вноски губи правата си за лечение, което Здравната каса покрива.

Така, ако сега човек с прекъснати здравноосигурителни права потърси медицинска помощ, платена от Здравната каса, ще трябва преди това да плати всичко дължимо от ноември 2010-а досега.

Минималната месечна здравноосигурителна вноска е 16,80 лева.

За всеки неплатен месец се начислява и лихва.