Задължителни отстъпки от цените на лекарствата за домашно лечение и рак - в противен случай здравната каса може да спре да ги плаща. Тя ще спира работа и с болниците, за които системно има оплаквания от пациенти.

Предложенията са на здравното министерство.

Предвижда се още пакетът от медицински услуги, за които касата плаща да се раздели да две - основен и допълнителен, като основният ще се поема от касата, а за допълнителния тя ще се конкурира с частните фондове. Увеличение на здравната вноска, която в момента е 8%, не се планира.

Здравното министерство предлага да бъде увеличен броят на членовете на Надзорният съвет на здравната каса.

Като се предлага мнозинството от тях да са представители на държавата. Промяна, която според експерти е скандална и обезсмисля функциите на Надзора.

Намаляване на разходите

За да се намалят разходите, касата централизирано ще договаря отстъпки от цените на лекарствата за домашно лечение и на онкопрепаратите. Медикаментите, за които не договори отстъпка, ще бъдат проверявани за това доколко са ефективни. По преценка на НЗОК, може плащането да се преустанови.

Списъкът със заболяванията, за чието домашно лечение плаща касата, ще се утвърждава от Надзорния й съвет, а не от здравният министър, както е сега.

На каква цена?

От дете Ани е с ревматоиден артрит. Заболяване, за което касата плаща лекарствата за домашно лечение. В случая на Ани те струват около 2000 лева на месец, касата поема 75% от сумата.

"Ако ние не се лекуваме и поддържаме, ще останем инвалиди на 100%", посочва Ани.

Тя приема с резерви списъка със заболяванията, за които касата плаща, да се изготвя от надзора й, а не от здравният министър. Притеснява се, че за да се съкратят разходи, от списъка ще се вадят заболявания.

Според предложенията, нови заболявания ще влизат в списъка само ако са предвидени средства при актуализация на бюджета на касата или при влизане на новия.

За по-качествено обслужване

Промените ще задължат касата да проверява доколко пациентите са удовлетворени от здравните услуги, за които тя е платила.

Ако за 6 месеца има повече от три оплаквания, договорът със съответната болница ще се прекратява.

"При всеки може да се получи някакъв пропуск, това не означава че веднага трябва да се подхожда с максималната строгост на закона", коментира предложението шефът на МБАЛ-Хасково д-р Славчо Близнаков.

Предлага се и поетапно увеличение на здравните вноски, които държавата плаща за хората, които се осигуряват за сметка на бюджета. Сред тях са децата, студентите и хората на социални помощи.

"Нормално спрямо работодателите и спрямо самоосигуряващите се лица да има плащане на еднакви вноски. Още повече че хората , които осигурява държавата се нуждаят от най-много медицинска помощ", посочи д-р Близнаков.