Само три белодробни и четири очни специализирани лекарски комисии работят у нас. Пациенти се налага да пътуват стотици километри за освидетелстване, тъй като няма достатъчно медици.

Понякога, заради дългото чакане, те временно губят право на инвалидна пенсия.

За да се справи с проблема, здравното министерство предлага 19-те специализираните експертни комисии да бъдат закрити и всички пациенти да се преглеждат от общите.

В момента има ограничение - медиците в ТЕЛК не могат да работят на друго място. Предлага се това положение да отпадне.

„Винаги възниква въпросът с конфликта на интереси, затова колегите, които ще гледат досиетата на пациентите си, ще си дават отвод, когато гледат досиета на техни пациенти, на тяхно място ще влизат други специалисти", обясни здравният министър д-р Таня Андреева.

Същите предложения за промени бяха гласувани преди година от кабинета в оставка на ГЕРБ. Процедурата обаче забуксува и текстовете не бяха гласувани от парламента.

Сега здравното министерство отново ги предлага заради спирането на работа на редица ТЕЛК-ове в страната. До 2-3 седмици те трябва да бъдат гласувани от Минситерския съвет, а след това - и от Народното събрание.

Част от статистиката

След 20 години работа в мината, Румяна от бургаското село Брястовец развива очно заболяване и в крайна сметка ослепява напълно. На всеки три години жената е длъжна да пътува до Варна, за да посети единственият очен ТЕЛК за Източна България.

„Отсега ме хваща амока как ще отида до Варна. Едно, че няма с кого да отида, ами то сега като проверихме и билетите много скъпи станали", вайка се жената.
Румяна живее с 370 лева на месец - това е сборът от инвалидната й пенсия, вдовишката добавка и помощта за личен асистент.

Досега е заделяла от тях, за да си плати пътните до Варна.
Този път обаче това е невъзможно, тъй като парите са и спрени. Причината - срокът на ТЕЛК-решението й е изтекло, а за ново ще чака до 16 юни, когато е първата възможност на очния ТЕЛК да я приеме. При това положение Румяна ще получи пари най-рано в края на лятото.

Тя не е единственият човек, който със сълзи се сблъсква с проблема - свръхнатовареност на експертните лекарски комисии.

Статистиката показва, че за миналата година ТЕЛК-овете са освидетелствали четвърт милион българи. Само през специализираните са преминали 65 000 – или в пъти повече спрямо норматива.