107 272 MWh достигна потреблението на електроенергия на 24 декември 2015 година при среднодневни температури от 6 градуса. Това е ръст от над 3 % спрямо същия ден на миналата година, когато температурите са били близо 9 градуса, съобщиха от Електроенергийния системен оператор.

На 24 декември 2014 година потреблението е 103 920 MWh.

Товарът в електроенергийната система на 24 декември 2015 година достига близо 5 600 MW, докато на същия ден през 2014 година той е 5 351 MW. Това е ръст от над 4 %.

В първия ден от Коледа- 25 декември 2015 година, въпреки по-ниските среднодневни температури от близо 5 градуса, потреблението на електроенергия е по-ниско от предходния ден и достига малко над 100 хиляди MWh при товар на системата от 5 131 MW.

За сравнение, на 25 декември 2014 година електропотреблението е било малко над 97 хиляди MWh, а товарът близо 5 000 MW при среднодневни температури над 6 градуса. Така на 25 декември тази година в 19 часа, когато е пикът на потреблението, е достигнат ръст от близо 5%, сравнено с 2014 година.

Все пак не е като в работен ден

Електропотреблението не можа да надхвърли стойностите, достигнати през делничните дни. На 22 декември 2015 година електропотреблението е 118 хиляди MWh, а товарът на системата достига 5 719 MW при средноднедни температури от близо 6 градуса.

Вероятната причина за това е, че през празничните коледни дни индустриалните предприятия не работят, посочват от ЕСО.