Голяма част от горите у нас са засаждани изкуствено в продължение на много години. Част от тях се нуждаят от подмяна, което обаче се оказва трудна задача за лесовъди и учени.

У нас площта на горските територии  възлиза на над 4 милиона ха. От тях  изкуствените гори са 1 500 000 ха. като 1 000 000 ха. са иглолистни, предимно бял и черен бор и по-малко смърч, дугласка и др.видове.

„В България, по ред исторически причини, повече от 1/3 от горите са с изкуствен произход. Създадени и залесени от човека”, обясни зам.-министърът на земеделието и горите доц. Георги Костов.

Снимка: Ладислав Цветков

Василий Маринковски от Югоизточното горско предприятие посочи, че става дума за култури, които са създадени като противоерозионни.

Част от тези изкуствени гори, поради начина си на създаване, са слаби и податливи на нападения на различни вредители, което принуждава лесовъдите през следващите години да предприемат кампания по тяхната подмяна с по-устойчиви видове.

Наши учени обаче са на мнение, че предлагания начин за подмяна, няма да даде търсения ефект.

„Всъщност, идеята за отсичане на здрави дървета е ако сме имали проблем с патогени, тоест с гъби, които чрез корените на дърветата могат да се предават на здрави такива. Но при короядите и насекомите не е нужно”, смята доц. Данаил Дойчев от Лесотехническия университет.

„Ако желаем естествена трансформация, това може да го направим при далеч по-голяма възраст. Интензивна сеч в по-млада култура, просто ще разстрои културата. Отдолу ще се настанят малоценни храстови видове и субцесията ще протече по съвсем различен начин. Нужно е търпение и умение”, категоричен е и доц. Цветан Цветанов от Института за гората при БАН.

Как да бъдат опазени тези гори и да бъдат подменени с други видове, може да гледате тази вечер в bTV Репортерите.