Отчита се пореден спад на кръводарителите у нас. Според данните 80% от кръводарителите в страната са близки на пациентите, а едва 20% даряват безвъзмездно. 

За изминалата година около 167 хил. души са дарили кръв за цяла България. В София са най-много, а най-малко – в Разград. За миналата година желаещите са с 1000 души по-малко.

Местата, в които има най-голяма нужда от кръводарители остават големите градове. Особено тези, в които няма центрове по трансфузионна хематология.

„Нуждата от кръв е осезаема. Една уж нормално протичаща операция в един момент се усложнява и се налага спешно кръвопреливане”, посочва д-р Николай Андреев.

Като негативна тенденция се отчита, че тези, които най-малко даряват кръв са младежите до 20 години. 

Според д-р Андреев не пречи още в първите класове в училище децата да научават за кръвта и даряването, да им се говори като са по-големи и да се обсъжда темата по биология.

От центъра по трансфузионна хематологията уверяват, че опасност от даряване на кръв няма и единственото, което трябва да се преодолее е страхът от игли.