Националният статистически институт отчита тревожни данни от националното преброяване. За последните 10 години населението на България е намаляло с 844 000 души или с 11,5%.

Преброяване на населението
Снимка: НСИ

Според резултатите от преброяването, проведено през 2021 г. хората в България са малко над 6,5 милиона. 

Население по години на преброяванията
Снимка: НСИ

НСИ обяви окончателните резултати от преброяването на населението часове след вота. 

„Виждаме, че след 1985 г., когато страната почти е достигнала 9 милиона души, имаме 4 поредни преброявания, през които населението намалява. Общото намаление тези 40 години е над 2,4 милиона души. Най-голямото намаление е при последното преброяване – страната е намаляла с 844 000 души“, каза Магдалена Костова, директор на дирекция „Демографска и социална статистика“ към НСИ.

Снимка: iStock

Избирателите са повече от населението на страната. 18-тото национално преброяване показва, че населението на България е малко над 6,5 милиона, а имащите право на глас са 6,6 милиона.

Снимка: БГНЕС

Разликата се дължи на това, че в избирателните списъци попадат всички хора над 18 години, без значение дали живеят в България, или в чужбина. Изследването на НСИ обхваща всички български и чужди граждани, които обаче пребивават на територията на страната.

Снимка: БГНЕС

„За нас беше необяснимо защо толкова много хора се отказаха от електронното преброяване, въпреки че ние го удължихме. Това наложи допълнително да ангажираме още преброители“, каза Диана Янчева зам.-председател на НСИ.

Прираст на населението по области в периода 2011-2021 година
Снимка: НСИ

За 10 години най-много от населението си е загубил град Видин, следван от Габрово и Смолян.

Население по области към 7 септември 2021 година
Снимка: НСИ

Жените са повече от мъжете - 51.9% към 48.1%. 

НСИ отчита продължаващ процес на демографско остаряване. Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече години е 1 532 667 души, или 23,5% от населението на страната. Хората между 15 и 64 години са 4 069 400 души, или 62.4%. За 10 години делът на най-младото население се увеличава от 13.2% на 14.1% , но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 - 14 намалява от 975 хил. на 918 хил., или с 5.9%.

Възрастова структура на населението по години на преброяванията
Снимка: НСИ