Нова промяна в Закона за движение по пътищата готвят депутатите с една основна цел – превенция на тежките катастрофи. Въпреки постоянните промени в ЗДП, жертвите от катастрофи не намаляват, състезателите зад волана също.

Проблемът с липсата на дисциплина сред водачите ще се реши не с постоянното увеличаване на глоби, а с ефективното им събиране, препоръчват пътни експерти.

„За съжаление глобите да ги направим по 5000 лева, те няма да стреснат никого, защото всеки пътен хулиган знае, че тези глоби не се плащат”, коментира Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

Причината – остарелият Закон за административните нарушения и наказания и тромавата процедура за връчване на наказателните постановления. От издаването на акта до неговото плащане, понякога минават две години.  

Работата по закон, който да позволява по-ефективно събиране на глобите вече е в ход.

„Едното е мерки спрямо агресивните водачи, мерки спрямо неправоспособните: да бъдат затегнати мерките и да не се допускат такива водачи да се движат по пътищата. И другото, което би имало голям резултат, това е бързо достигане на наказанието до нарушителя”, обясни началникът на отдел „Пътна полиция” Бойко Рановски.

Парламентарна работна група също изготвя актуализиране на административните текстове.

„Да може да се обвържат самите глоби по някакъв начин. Или с НАП, или с някаква друга система, която да карат нарушителите да си плащат глобите”, предлага Настимир Ананиев от РБ.

Новият закон ще влезе в пленарна зала до края на годината.