Учител Васил Иванов Кунчев - жителите на селото все още пазят най-топли спомени към него и предават от уста на уста легендата за една любовна история.

На Гергьовден 1864 година Апостолът на свободата прекрачва прага на храма „Св. Димитър“ в карловското село Войнягово и през следващите две години е църковен певец тук. Поканен е да остане в селото като учител срещу 800 гроша годишна заплата. Сам събира 19 ученици.

Училището се намирало на същото място и било от кирпич.

Снимка: bTV

„Той е поставил две табла - таблото на честта и таблото на порицанието, където е записвал имената на тези деца, които са били послушни или непослушни. Но никога на таблото на порицанието не е имало име на дете“, казва Цонка Дамянова, секретар на народно читалище "Васил Левски".

Младият даскал не прилагал физически наказания, водел часове по физкултура и учел децата на толерантност, честност и на уважение към жените. Съседната стая била предвидена за негова квартира.

Снимка: bTV

„Така са го обичали войняговци, че Левски почти никога не е оставян сам тук. Винаги е бил на тлаки и седенки или на гости на някой войняговец“, разказва Дамянова.

В селото се разказва, че Левски бил весел, одухотворен и красив човек. Предава се и легендата за любовта му към хубавата Йова - племенница на неговата хазайка.

Снимка: bTV

„Въпреки че Йова е знаела, че той не е от Войнягово и може би няма да може да остане тук, той й казал, че когато дойде свободата, ще направи и нея учителка, и ще учителстват тук“, каза секретарят на народно читалище "Васил Левски".

Снимка: bTV

Йова умира в деня на гибелта на Левски години по-късно. Малко преди да бъде заловен, Васил навестява своята хазайка, а тя му подарява нови навуща. Но скоро се разчуло, че при залавянето му навущата се закачили на плета. Историята се разказва от родствениците й.
 
„Тя толкова много се притеснила и рекла - ееее, защо му ги дадох тези кадънки! Ако беше със старите, той беше силен. Щеше да ги скъса и да не могат да го хванат“, обясни Дамянова.

Неговите ученици се изучили и след Освобождението основали местното читалище.

В селото вярват, че снимка е запечатала образа на Дякона като учител във Войнягово. Открили я преди 2 години, но все още не е доказано, че от нея ни гледа Апостола на свободата.

Въпреки че няма статут на музей, училището приема посетители и то с вход свободен.