Няма данни за наличие на замърсени с фипронил яйца и яйчни продукти на българския пазар, обявиха от Министерството на земеделието, храните и горите.

 

От ведомството припомнят, че ветеринарномедицински препарати, съдържащи веществото, не са разрешени за употреба при кокошки носачки.

Компетентните органи за безопасност на храните на страните членки обменят постоянно информация по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF). При наличие на риск за потребителите, Министерството, респективно Българската агенция по безопасност на храните, своевременно ще предприеме всички необходими действия за неразпространение на опасните храни и ще информира обществото, се обещава в съобщението.

Разпространението на замърсените яйца започна от Белгия и Холандия, но достигна до половината европейски страни, дори и до Хонконг.