Прокуратурата във Варна излезе с изявление по повод поисканите от МВР списъци с членове на ГЕРБ. Повод за становището стана информация от представители на партията и обвинение в "политическа репресия".

В съобщението на прокуратурата във Варна, цитирано от "Фокус", се казва, че преди дни са постъпили няколко жалби. Едната е дошла на 19 юли 2013 г. и е от Р.М.Д. от с. Аврен, област Варна. Следващата - от 22 юли 2013 г. от същия подател е пратена и в Сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОД на МВР – Варна. Освен до тези институции, жалбата е адресирана още до областния управител на Варна и до областния координатор на ПП „ГЕРБ” в гр. Варна.

Областната полиция започва проверка по сигнала на 25 юли. Проверката е по престъпления на длъжностно лице от община Аврен. Първото е по чл. 310, ал. 1, във вр. с чл.308, ал.1 или чл.309, ал.1 от НК – извършени от длъжностно лице от Община-Аврен, в кръга на службата му документни престъпления, изразяващи се в съставяне на неистински официални документи или преправяне съдържанието на официални документи, с цел да бъдат използвани, респ. - в съставяне – сам или чрез другиго, на неистински частни документи или преправяне съдържанието на частни документи и употребата им, за да се докаже, че съществува или не съществува или че е прекратено или изменено някое право или задължение, или някое правно отношение;


Второ престъпление, което се разследва е за съставяне от длъжностно лице от общината на неверни официални документи, които целят да бъдат използвани като доказателство за тези обстоятелства или изявления;

Третото е за принуждаване друг да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, чрез употреба на сила, заплашване или злоупотреба с власт. Четвъртата проверка е за принуждаване от страна на длъжностно лице при или по повод изпълнение на служебните му задължения, на друго лице противно на убежденията или волята му да участва или напусне политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел.

Наблюдаващият прокурор е дал указания на МВР да снемат обяснения от подателя на жалбата и всички посочени в нея лица, както и са изискат всички документи по случая.

До настоящия момент, Районна прокуратура – Варна не е уведомявана по никакъв начин за предприетите от водещия проверката действия по преписката, се казва още в изявлението.