С 3,2% или 1256 места да бъде увеличен приемът на студенти наесен, предлагат от Министеството на образованието и науката.

Най-голямо увеличение на приема в 38-те държавни висши училища от МОН предлагат да има в професионални направления като Общо инженерство, Машинно инженерство, Материали и материалознание, Химични технологии, Комуникационна и компютърна техника и други. Намаление на приема се предлага в направления като Администрация и управление и Икономика, информира БНР.

Очакваният размер на средствата за издръжка на обучението на бъдещите студенти и докторанти за първи курс е в размер на близо 123 милиона лева. 1/5 от тези средства ще бъде предоставена на студенти по Медицина за заплащането на разходите им за обучение по сключени договори с работодател.

През следващата академична година се предвижда да бъдат приети близо 40 000 студенти държавна поръчка и над 15 000 платено обучение.