88% от децата, явили се на матурите след 4. клас, не могат да обяснят значението на думата „пожарникар“, съобщават от Министерството на образованието и науката.

Според МОН се забелязва обедняване на речника на децата, като думите, чието значение учениците не знаят, се увеличават. Немалко ученици не могат да разпознаят значението на думите „високомерен“, „надменен“, „стеснителен“, „срамежлив“ и „горделив“.

В същото време всеки втори четвъртокласник има отлична оценка по един от предметите на матурата за 4. клас.

Разчетът на ресорното министерство сочи, че четвъртокласниците са по-добри по български език и литература отколкото по математика. Резултатите са 70,46 точки от 100 по БЕЛ и 57,33 по математика.

Тези точки се равняват на оценките „много добър“ и „добър“.

Едва трима ученици от над 53 000 деца имат 100 точки и на двете матури.

Повечето деца имат повече точки на отворените въпроси отколкото на затворените, което показва напредък при най-важните умения – да мислят, за решават задачи, да четат и създават текст“, посочват от МОН.

В сравнение с оценките през 2021 г. обаче тази година се наблюдава лек спад, като от МОН обясняват това с пандемията от коронавируса.

24 деца за цялата страна имат 0 точки и на двата изпита. Тези, които са с нула само на един са 213.

Около 6% от всички явили се деца или 3477 четвъртокласници не са постигнали минимума от 30 точки за „среден 3“ и на двата изпита.