Автомагистрала „Марица” може да бъде готова до август при мека зима и благоприятни
условия през новия строителен сезон, прогнозира министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова, която инспектира обекта заедно с колегата си от Министерството на транспорта Ивайло Московски и шефа на Агенция „Пътна инфраструктура” Лазар Лазаров. Лот 1 на аутобана е изпълнен около 65%, а лот 2 - около 80%, уточниха двамата министри.

Като причини за спирането на строителството и исканото удължаване на срока за изпълнение на обекта са били посочени закъснели отчуждителни процедури, силното преовлажняване на почвите заради обилните валежи през изминалия строителен сезон, необходимостта от допълнително укрепване на откосите по пътя, както и появата на нови археологически обекти по протежението на магистралата.

„Заедно с изпълнителите обсъдихме нови строителни графици и поискахме уверения, че този път строителството ще бъде извършено спрямо тях. Нови отлагания са недопустими. В противен случай рискуваме да загубим цялото финансиране от ЕС за изграждането на
магистралата”, коментира резултатите от инспекцията Лиляна Павлова.

Министърът на транспорта Ивайло Московски е призовал изпълнителите за пълна мобилизация на човешки и технически ресурси, и без компромис за качеството на строителните дейности да се върви с бързи темпове към финализиране на обекта.

Двамата министри са направили проверка и на друг участък от автомагистралата - от 98-ми до 108-ми км. В тази част на аутобана се изпълнява ново дясно платно, тъй като трафикът
преминава само в лявото, а то е в експлоатация повече от 35 години.

Строителят е поел ангажимент пред министрите участъкът да бъде завършен до май 2015 г. след осигуряване на 7-те млн. лв., необходими за завършване на обекта. По този начин след пускането на двата лота автомагистрала „Марица” ще е готова по цялата си дължина.