До края на октомври започва паспортизацията на всички асансьори в страната, като ще бъде създаден публичен електронен регистър на съоръженията. Това е една от мерките в новия Закон за техническия надзор, който Министерство на икономиката подготвя.

В регистъра ще се включва пълна информация за техническото състояние на всеки асансьор – дали и кога е проверяван, коя е поддържащата фирма, справка дали фирмата има действащ лиценз. Всяко съоръжение ще бъде маркирано с холограмен стикер, на който ще бъде посочен идентификационният му номер.

„Липсата на такъв стикер ще е ясна индикация, че асансьорът не е безопасен и че е в сивата икономика“, обясни днес министър Божидар Лукарски.

Седемдесет и пет на сто от сектора, свързан с поддръжката на асансьорите, е сив, показват наблюдения на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Председателят на Агенцията Стефан Цанков съобщи, че ще се правят съвместни проверки с НАП на тези фирми, като целта е да се изсветли секторът и да се подобри безопасността на съоръженията.

Ако мерките се реализират, тази година само от изсветляването на сектора ще има 16 млн. лева допълнителни приходи за държавния бюджет под формата на осигуровки и данъци, каза Стефан Цанков.

Той съобщи, че седем екипа на Агенцията до края на юни ще проверяват всички 669 фирми за поддръжка на асансьори в страната. За фирмите ще бъде направена и справка от НАП и НОИ за наличния персонал, за това дали той реално е назначен на трудов договор.

Той информира, че на 114 фирми миналата година са отнети правата за дейност, а за първите два месеца на тази година на други 12 компании.

За миналата година 4 000 асансьора по сигнали и планово са били проверени, а за първите два месеца на годината са инспектирани 1 000 съоръжения.

До края на годината се очаква 50 на сто завишение на проверените съоръжения, каза председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Той добави, че сега 8 екипа проверяват в София подобни съоръжения по сигнали на браншови асоциации.

В проектозакона се предвижда създаването на камара на фирмите, които се занимават с поддръжка на съоръженията с повишена опасност. Браншовата камара ще предлага фирми за вписване в регистър на Агенцията, за даването или отнемането на лицензите.

Предстои също и създаване на изпитни центрове и въвеждане на валидност на свидетелствата за правоспособност, което ще става с тестове.