Летище „Божурище” е било заменено за 106 новопостроени апартаменти и ателиета. Това стана ясно на заседание на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летището през 2005 г., както и процедурата по обявяването му за паметник на културата през 2008 г. и 2010 г.

При продажбата е била извършена оценка на пистата за излитане и кацане, като е била оценена на 751 349 лв.

По договор за замяна от 6 юли 2007 г. между областния управител на София и „Индустриален парк София” Министерството на отбраната придобива 106 апартамента и ателиета, от които 79 в София, а 27 в Пловдив. Имотите са новопостроени през 2005, 2006, 2007 г. Ремонт и обзавеждане са били извършени на всички имоти в Пловдив, в София 18 са напълно обзаведени, 5 - частично.

До 2008 г. имотите не са имали определено предназначение. После са зачислени като „служебни”, което определя настаняване за ръководни кадри. Това предназначение за ръководни кадри е запазено и досега за 27 имота в София и за 2 имота в Пловдив. 17 от имотите са били без акт 16. Той е придобит след 2007 г. Към настоящия момент всички имоти имат акт 16.