Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента Румен Радев за промените в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. 

Спорните текстове регламентират създаването на специална фигура на прокурор с правомощия да разследва главния и неговите заместници. 

Искането е прието единодушно от конституционните магистрати. Те няма задължителен срок, в който да се произнесат дали текстовете противоречат на основния ни закон. 

Президентът се обърна към конституционните съдии, след като веднъж наложи вето на този закон.

Същевременно ситуацията е особена, защото промените вече са обнародвани в Държавен вестник и са в сила. Следователно Висшият съдебен съвет (ВСС) може да започне процедура за избор на специален прокурор в рамките на три месеца.

След като конституционните съдии обаче допуснаха искането на президента за разглеждане, Административно-процесуалният кодекс задължава ВСС да спре процедурата по избора на специален прокурор.