„Консорциум Аркад“ спечели обществената поръчка за изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура на „Турски поток” до българо-сръбската граница. Информацията съобщават от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

В конкурса участваха три фирми. „Industries Fovallalkozo Zrt и Industries-KVV Kivitelezo” отпадна на първия етап, а „ДЗЗД Консорциум - Газово развитие и разширение в България ГРРБ” на втория.

„Консорциум Аркад“ е предложил икономически най-изгодната оферта по предварително обявения критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ .

Избраният консорциум е обединение от чуждестранни компании, като негови членове са: „Аркад Ей Би Би С.п.А”. – Италия и „Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни” – Саудитска Арабия.