Комисията за финансов надзор официално изпрати цялата информация от проверките на „Еврохолд България“ АД и свързаните с него дружества до Главна прокуратурата и Държавна агенция „Национална сигурност“, съобщават от КФН.

Те са предоставили данни за тяхното финансовото състояние и цялостната дейност на холдинга за да може отговорните институции да предприемат действия по тяхната компетентност.

В писмото КФН е дадена информация, базирана на проверената до момента документация.

Също така са изпратени данни до Националната агенция по приходите, касаещи данъчната политика на холдинга. Предстои проверка да направят и от Комисията за конфликт на интереси.