Със заповед на председателя на КЕВР Иван Иванов е създадена междуведомствена група, която да направи критерии по сделката с покупката на ЧЕЗ.

"Тя ще включва не само представители на КЕВР, но и на другите заинтересовани институции, които имат отношение към реализирането на такова становище”, поясни Иванов.

Тези регламенти ще се използват и за в бъдеще при големи сделки в областта на енергетиката.

"Тази работна група ще изготви критерии, които са обективни и които трябва да бъдат норма в прилагането на закона”, заяви Иван Иванов.

Очаква се критериите да бъдат изготвени до 2-3 седмици.