Инфлацията у нас продължава да забавя ход, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

През април месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, е минус 0,3% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за април 2024 г., спрямо април 2023 г., е 2,4%.

Месечната инфлация е отрицателна - минус 0,3%, т.е. през април, спрямо март тази година, стоките и услугите са поевтинели.

Най-голямо е намалението в групите "Развлечения и култура" (минус 5,9%), "Съобщения" (минус 2,1%) и "Здравеопазване" (минус 1,2%).

Увеличение има при "Облеклото и обувките", "Транспорта" и "Алкохолните напитки и тютюневите изделия".

Снимка: bTV

Месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е минус 0,1%, а годишната инфлация е 2,5%.

Снимка: bTV

Инфлацията от началото на годината (април 2024 г., спрямо декември 2023 г.) е 0,6%, а средногодишната инфлация за периода май 2023 - април 2024 г. спрямо периода май 2022 - април 2023 г. е 5,5%.