Започна повторна операция по източване на горивото от кораба, потънал край Русе.

Вчера плавателният съд беше изправен успешно над водата и това позволи на корабособственика да се опита отново да източи горивото от плавателния съд.

Изпомпването на водата от „Фери топ 1” продължи няколко дни, но едва късно снощи корабът беше изправен.

Това беше необходимо, за да се достигне до горивото, тъй като при първите опити за източването му, от резервоарите излизаше само вода.