„От Господ, от небето” – от там е тръгнало водното бедствие в Бургаско според директорът на надзора на язовирните стени ген. Кирил Войнов. В студиото на „Тази сутрин” той подчерта че при 200 литра на квадратен метър дъждове на някои места не може да се говори, че преливането на няколко малки язовира е довело до наводняването на цели села.

46-те изкуствени водоема в засегнатите общини са проверени през последните дни. По отношение на най-проблемния – частният „Чотората”, Войнов обясни, че преди него са каскадните язовири „Чанаджик”, от които не е дошла висока вълна, защото водата се е изливала постепенно. Изпускателят на „Чотората” не е бил в състояние да поеме количеството и то е тръгнало през стената.

„Чотората” се зауства в река Русокастренска 5 километра надолу и селото е още 11 километра от точката на заустване. Реката минава на километър от него – не е възможно от частичното разрушаване на дигите да идват тези наводнения. Проблемът са големите количества дъжд за кратко време – регионалното депо, което е нависоко, също е наводнено”, подчерта Войнов.

Генералът отбеляза, че за „Чотората” при проверка преди година е имало предписание заради частично слягане на язовирната стена. Проверка е трябвало да установи дали проблемът е отстранен, но потопът я изпреварил. Той посочи, че за цялата Бургаска област отговарят двама души.

Ген. Кирил Войнов призова собствениците да изпълняват задълженията си и да не се оправдават с липса на пари и допълни, че общините са получили язовири без кметовете им да схващат отговорността, която носят.