Заявления за гласуване от хора, които са под карантина, ще се подават до 10 дни преди изборите на 4 март, но не по-късно от 31 март. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Димитър Димитров.

Документите се подават в общинската, районна или кметска администрация, за да бъде вписан избирателят в секцията, която ще бъде обслужена с подвижна избирателна урна.

„Аадресът може да е постоянен, както и настоящ, ако избирателят е вписан по настоящ адрес в съответното населено място. Тогава, когато се наберат 10 заявления, общинската администрация създава избирателна секция, като този акт трябва да се случи най-късно на 1 април. С определянето на списъка на избирателите се назначава и секционна избирателна комисия, която трябва да обслужи избирателите по домовете“, уточни Димитров.

Заявленията се подават по един от следните начини

  • Саморъчно подписано и подадено до общинската администрация;
  • Чрез пълномощник в свободен текст, без да е необходимо пълномощното да е официализирано;
  • По поща или факс;
  • По електронната поща на общинската администрация, без да се изисква квалифициран електронен подпис (КЕП).
  • Да се подаде електронно заявление в случай, че администрацията разполага с платформа за електронно обслужване на граждани, като и в този случай не се изисква КЕП.

Не е необходимо гражданите да удостоверяват, че са карантинирани, проверката е задължение на съответната общинска администрация, която трябва да направи справка в РЗИ или Националната система за борба с COVID-19. 

„Органът, който образува секцията и назначава избирателната комисия, е длъжен по телефона и или електронна поща да уведоми избирателя, че ще бъде посетен от подвижна избирателна комисия“, обяви говорителят на ЦИК.