Ново проучване, проведено в 9 държави членки в ЕС, показва както широко обществено неодобрение към отговора на Брюксел към кризата с коронавируса, така и необходимостта от по-голямо сътрудничество в общността, съобщава „Ероактив“.

Страните, участващи в проучването са България, Италия, Франция, Испания, Португалия, Полша, Германия, Дания и Швеция.

Изследването на Европейския съвет за външна политика (ECFR), проведено от „Дейтапраксис“ и „ЮГов“ през последната седмица на април и първата седмица на май сред 11 000 души в 9 държави членки установи, че много европейци, средно 46%, смятат, че ЕС не е спазил своите ангажименти в отговора на пандемията.

В някои страни недоволството е особено остро. 63% от италианците и 61% от анкетираните французи не са съгласни, че ЕС е изпълнил своите задължения. Освен това няма държава, в която повечето от анкетираните да са удовлетворени. Най-високото ниво на одобрение идва от Португалия с 36%. Според 39% от нашите сънародници Съюзът не се е справил със своите отговорности по отношение на кризата с коронавируса, 50% пък заявяват, че Брюксел е действал неадекватно.

Снимка: ЕСВП

Българите не са изключение и много от анкетираните в другите страни смятат, че ЕС е "останал встрани" от проблема по време на кризата. Във Франция 58% от участниците в допитването са съгласни с това твърдение, а в Португалия броят им е 52%. В нашата страна процентът на хората, които са съгласни с това твърдение е 40.

По-голямата част от анкетираните твърдят, че кризата показва необходимостта от по-голямо сътрудничество в ЕС. В някои страни като Португалия, Испания и Италия, повече от три четвърти от анкетираните (съответно 90%, 81% и 77%) са съгласни с това твърдение.

Снимка: ЕСВП

56% от нашите сънародници също смятат, че пандемията е показала нуждата от по-голямо сътрудничество в Съюза при кризи, а 20% от българите казват, че ситуацията с коронавируса е доказателство, че европейската интеграция е отишла прекалено далеч.

Авторите на изследването - Марк Леонард, директор на ECFR, и Иван Кръстев, председател на Центъра за либерални изследвания в София, твърдят, че това е вследствие на схващането сред гражданите, че Европа разчита само на себе си в глобални кризи.

В 7 от 9-те анкетирани страни, най-много респонденти са избрали „никой“ сред ЕС, САЩ, Китай и СЗО, когато са попитани за техния най-голям съюзник по време на коронавирусната криза. Много от анкетираните оценяват също мнението си за САЩ и за Китай като влошено.

Снимка: ЕСВП

В България 22% от сънародниците ни казват, че мнението им за Китай по време на пандемията се е подобрило, а същият дял от българите заявяват, че отношението им към азиатския гигант се е влошило.

Снимка: ЕСВП

По отношение на САЩ обаче се наблюдава засилване на неодобрението, като 36% от анкетираните в нашата страна разкриват, че мнението им за Вашингтон се е влошило.