Едва 900 битови потребители са сменили доставчика си на ток до момента. На този фон изглеждат трудно постижими плановете след около 5 години всички домакинства да бъдат на свободния пазар на ток.

Става въпрос за над 4,5 милиона битови потребители, 20% от които са крайно бедни.

За да бъдат защитени около 1 милион българи, ще бъде въведена с 30% по-ниска тарифа до ползването на определено количество енергия.

Облекчението ще важи за първите 5 години от освобождаването на пазара. За целта промените трябва да се разпишат в закона за енергетиката.