Държавата дава още 10 млн. лева на три общини в Карловско– Карлово, Калояново и Марица. Това обяви вицепремиерът Иван Демерджиев след заседанието на междуведомствената комисията за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

“МВР разполага с остатък от бюджета си в размер на 34 млн. лв. Днес на заседанието са разпределени общо 31 млн. лв. В тези 31 млн. лв. влизат и 10 млн. лв., които ще бъдат разпределени за трите общини. Карлово получава малко над 9 млн. лв., а останалите се разпределят между Калояново и Марица", допълни министърът.

Демерджиев заяви, че общият бюджет за подпомагане е около 80 млн. лева, но само щетите от последното бедствие са 80 милиона лева.

Той добави, че трябва да се засили превенцията, за да се спести голяма част от разходите по възстановяване. 20 млн. лв. от излишъка на бюджета ще бъдат разходвани за ликвидиране на други последици.