Бедственото положение в Своге остава, защото въпреки че вода потече от чешмите, тя е мътна и все още не е годна за пиене, трябва да минат няколко дни, докато не се произнесат и санитарните власти. Така че хората трябва да изчакат до второ нареждане, предупреждават от РЗИ. 

Дотогава ще продължи да се раздава минерална вода от запасите от Държавния резерв, както и дарената от различни общини. Пресъхналата река Искрецка остави много въпроси след себе си, тъй като унищожи няколко бизнеса.

Стотици в Искрец посрещнаха мистериозно изчезналата за дни река Искрецка, която снощи  отново изпълни  руслото си. Сбъднаха се прогнозите на хидролозите, че карстовият извор, захранващ града и трите бедстващи села, ще потече отново и то с рекордни стойности.

Според едната хипотеза изчезването на водата, което не се случва за първи път,  се дължи на природен феномен. Остава обаче и другата хипотеза –за човешка намеса.

„По повод на деривацията Петрохан възникват много въпроси, защото тя попада във водосборния басейн на извора, оттук насетне трябва да попитаме тя законна ли е, законни ли са всички водохващания по нея, законно ли се експлоатира, от кого“, заяви кметът на Искрец Радослав Янков.

„Всъщност за тези няколко дни природата с нейните крайности ни зададе доста остри въпроси и съответно получихе отговори. Това, че водоснабдяването в нашата държава трябва да е приоритет, тъй като водопроводната мрежа е доста амортизирана“, каза директорът на ВиК-София Иван Иванов.

Само за община Своге за ремонтите на довеждащия водопровод и на остарялата мрежа ще са нужни над 20 милиона лева. В тях не влиза сумата за бъдещите сондажи, които спешно да осигурят алтернативна вода, в случай на ново пресъхване.

Въпреки обещанията, към този момент държавата още не е подпомогнала изнасянето на тоновете мъртва пъстърва от унищожените рибарници заради безводието.