Парламентът ще разгледа промени в Закона за държавния бюджет за 2020 г., става ясно от дневния ред на депутатите. Измененията касаят държавните гаранции, които Министерският съвет може да издава през текущата година. 

Промените са вследствие на ангажименти, които страната ни е поела на  ниво Европейски съюз в отговор на пандемията от COVID-19. Депутатите ще обсъждат два инструмента. 

Става въпрос за Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19 и Паневропейския гаранционен фонд. 

Народните представители ще разискват и новата концепция за облагане на хазартните игри. Разискванията са инициирани от ПГ на „БСП за България“ и в тях ще участва министърът на финансите Владислав Горанов.