Академичната общност е против преобразуването на фонд "Научни изследвания" в дирекция към Министерството на образованието. Идеята е на финансовият министър Симеон Дянков.

Според него по този начин държавата ще може да управлява средствата, които се дават за наука.

На среща с новия министър на образованието, от Съвета на ректорите и представители на БАН се противопоставиха на тази идея. Според тях трябва да се запази възможността учени да оценяват и класират проектите.

Новият просветен министър акад. Стефан Воденичаров съобщи, че ще бъдат разгледани отново всички проекти. Все още не се знае дали дадените вече пари ще трябва да се връщат, след като стана ясно, че е имало нарушения.

„Загуби се много време, направиха се не много разумни неща, ние сме разумни хора, искаме нещата час по-скоро да бъдат нормализирани, така че работим в тази посока”, коментира пред журналисти Воденичаров.