На 19 май в 750 училища и 4200 зали ще се проведе държавният зрелостен изпит по български език и литература. Ангажирани са над 9000 квестори.

Изпитът започва в 8:30 часа, като зрелостниците трябва да бъдат в изпитните зали поне 30 минути по-рано. Те трябва да носят документ за самоличност и служебната бележка, която може да бъде и на електронен носител. Пише се с черен химикал, съобщават от МОН.

Изпитът е разделен на три модула. Първите два са по 60 минути, а третият – 120 минути. За ученици със СОП са предвидени до 30 минути повече за всеки модул.

И тази година максималният брой точки на матурата ще е 100, а изпитът се смята за издържан при минимум 30. Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и 2 с разширен свободен отговор. Последният 41-ви въпрос включва писане на есе или интерпретативно съчинение, като за втора поредна година за тях ще има две отделни теми.

Съчинението е върху изучавана творба. При него от зрелостниците се очаква да интерпретират зададената тема спрямо текста на произведението. От тях се изисква да формулират ясна теза, да я аргументират, да коментират използваните изразни средства. Темата за есе не е обвързана с конкретен литературен текст и при нейното интерпретиране няма ограничения.  

Резултатите от държавния зрелостен изпит ще бъдат обявени до 9 юни.