Висшият съдебен съвет реши да не приема предвидения бюджет за съдебната система в Закона за държавния бюджет за 2002 г.
Определеният бюджет е недостатъчен за функционирането на съдебната система, каза говорителят Йордан Иванов.
ВСС настоява за по-голямо увеличение