Цяло село в Шуменско скочи срещу мобилен оператор. Причината - монтирането на антена в двора на една от къщите. 550-те  жители на селото се страхуват от вредни облъчвания.

Съгласно разрешително за строеж, антената на мобилния оператор трябва да бъде поставена в двора на една от къщите в центъра на село Лятно. Собственикът й - безработен от години, се съгласява заради щедрия наем. Съселяните му обаче негодуват.

В жалба до Здравната инспекция в Шумен хората настояват за спиране на строежа и предварително измерване за вредните облъчвания.

Здравната инспекция изиска от мобилния оператор документи за съгласуване на хигиенно-защитна зона, което е задължително условие. След монтажа на антената приемателна комисия трябва да извърши замерванията и едва тогава да започне експлоатацията й.