Парламентът ще гледа на второ четене промените в бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. В програмата е включено и първо четене на законопроектите за класифицираната информация и за убежището на бежанците.