Първите в Китай полярни мечета – момиче и момче, близнаци навършиха половин година. Малките бозайници вече правят първи независими от пазачите си стъпки в Далиан Лаохутан Оушън парк в североизточната провинция Ляонин. Като начало мечетата са били отделени в обособени зони, където ще бъдат хранени само два пъти на ден, за разлика от първите си месеци живот, когато на всеки няколко часа гледачите са им осигурявали шишетата с мляко.

Още ексклузивно видео тук.